helistama
 • Peterburi tee 46, Tallinn
 • E-R 9.00-20.00
 • Peterburi tee 46, Tallinn
 • E-R 9.00-20.00
topbg

Isikuandmete töötlemine

Psühholoogiline keskus Harmoonia OÜ edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud makseasutusele Maksekeskus AS

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • Nimi
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress
 • pangakonto number
 • Kauba maksumus ja
 • teenused ja maksete üksikasjad (ostuajalugu)
 • Tugiteenuste andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse klientide tellimuste haldamiseks ja kaupade kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostukuupäev, kaup, kogus, kliendiandmed) kasutatakse ülevaate koostamiseks ostetud kaupadest ja teenustest, samuti klientide eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile raha tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi töödeldakse kaupade ja teenustega seotud probleemide lahendamiseks (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid veebipõhiseid identifikaatoreid töödeldakse e-poe teenuse osutamiseks infoühiskonna osana, samuti Interneti kasutamise statistika pidamiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Isikuandmete töötlemine toimub seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Saajad, kellele isikuandmeid edastatakse

Isikuandmeid edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse osutajale. Kui räägime kulleriga tarnitavast tootest, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamist peab vastava teenuse osutaja, siis edastatakse isikuandmed vastava teenuse osutajale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogiateenuste osutajatele, kui see on vajalik veebipoe või andmete säilitamise funktsionaalsuse tagamiseks.

Turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid hoitakse serverites Psühholoogiline keskus Harmoonia OÜ, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonnaga ühinenud riikide territooriumil.

Andmeid võib edastada nendesse riikidesse, kus andmekaitse tase, mille Euroopa Komisjon on hinnanud piisavaks, samuti USA ettevõtetele, kes on ühinenud üldise mõistega "andmekaitsekilp" (Privacy Shield).

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kellel on juurdepääs isikuandmetele veebipoe kasutamisega seotud tehniliste probleemide lahendamiseks ja klienditoe teenuste osutamiseks.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (näiteks transporditeenuse ja andmehoidla pakkujale) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.

Isikuandmete töötlemisel peavad volitatud töötlejad tagama asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja nende parandamine

Isikuandmeid saab vaadata ja parandada veebipoe kasutajaprofiilis.

Kui ost sooritatakse ilma kasutajakontot loomata, pääseb isikuandmetele ligi klienditoe poole pöördudes.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest klienditoe teenust e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoes kliendikonto sulgemisel isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui neid on vaja salvestada raamatupidamise eesmärgil või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui ost sooritatakse veebipoes kliendikontot loomata, säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Makse- ja tarbijanõuetega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni vastava nõude täitmiseni või nõudmisel kuni aegumiseni.

Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Eemaldus

Isikuandmete kustutamiseks võtke ühendust klienditoega e-posti teel.

Kustutamistaotlusele saadetakse vastus hiljemalt kuu aja jooksul ning täpsustatakse ka andmete kustutamise tähtaeg.

Ülekanne

E-posti teel esitatud isikuandmete edastamise taotlusele saadetakse vastus hiljemalt kuu aja jooksul.

Klienditeenindus tuvastab identiteedi ja teatab isikuandmete edastamisest.

Otseturunduse sõnumid

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundussõnumite saatmiseks, kui klient on selleks nõusoleku andnud.

Kui klient ei soovi otseturundusteateid saada, peaks ta klõpsama vastaval lingil e-kirja allosas või võtma ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus igal ajal esitada vastuväiteid nii oma isikuandmete esmasele kui ka hilisemale töötlemisele, sh otseturundusega seotud profiilianalüüsile, milleks on vajalik teavitada. teenuse klienditugi e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe kaudu Psühholoogiline keskus Harmoonia OÜ (registrinumber: 16049681), asukoht Peterburi tee 46, Tallinn, Eesti, telefon +372 55 93 73 19 ja e-post natalja@harmooniakeksus.ee.

Järelevalveasutuseks on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).